© Côtes du Vin 2021

Vinåret 2018 tager vi hul på 5. februar, hvor præsidenten vil underholde.  Forhåbentlig kan vi se frem til et år med en masse gode vinstunder i hinandens gode selskab! 

Vel mødt den 5. og meld gerne tilbage om I deltager!

Netop overgået til vintertid, står årets sidste smagning i vinklubben for døren.  Onsdag 1. november kl. 18 er der atter samling i klubbens lokaler, hvor undertegnede vil tilbyde lidt sniksnak over et eller andet tema fra vinens verden, og tilsvarende dråber i glasset.

Meld gerne til eller fra på websiden!

Forvent ikke det store ædegilde, så de virkelig sultne bør træffe foranstaltninger ;-)

Vinlig hilsen Torben C

I år afholdes vores generalforsamling 24. marts i vinklubbens lokaler på Frederiksberg hvor vi starter kl. 18.00:
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

     1.  valg af dirigent
     2.  valg af referent
     3.  Præsidentens beretning
     4.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab
     5.  Indkomne forslag
     6.  Kommende smagninger
     7.  Fastlæggelse af kontigent
     8.  Valg af præsident, kasserer og revisor
     9.  Eventuelt

Hvis I har forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes disse fremsendt til mig i henhold til vedtægterne. 

Et forslag er allerede indkommet: Til valg af ny præsident foreslås Jørgen B som frivilligt gerne vil påtage sig opgaven.

Vinen medbringer Lars B til alle mand, SKÅÅL

Venligst
Præsidenten

kære vinbrødre,

 

Jeg minder hermed alle om den kommende smagning d. 2.2. kl.18 som undertegnede står for. Venligst tilmeld jer via hjemmesiden.

 

Vinlig hilsen

Le President

Flemming

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære vinbrødre

 

Ny dato for generalforsamling bliver den  24 marts, 2017. I vil alle blive indkaldt efter vedtægterne i februar måned, men så kan man planlægge efter dette.

Med vinlig hilsen

Flemming

 Hej vinbrødre

 

Jeg er lige blevet gjort opmærksom på, at d. 17.3.17 er en dag hvor jeg og Henrik ikke kan komme. Jeg må derfor tilbage og finde en anden dato!

 

I høre nærmere!

 

med venlig hilsen

Flemming

Kære vinbrødre

Jeg kommer til at ændre lidt på den allerede udsendte liste over foredragsrækken. Per Hass meddelte sidst at han ikke kan holde foredrag i marts. For ikke at lave for meget om, synes jeg vi dropper vinforedrag i Marts. Jeg tænkte om vi ikke skal holde generalforsamling fredag d. 17.3.2017. Særskilt indkaldelse kommer senere.

Jeg kan desværre ikke deltage i oktober smagningen som afholdes af Søren Hansen, da vi skal på krydstogt i Østersøen og først kommer hjem mandag aften.

Med vinlig hilsen

Flemming

Kære vinbrødre

Det er med stor beklagelse jeg hermed meddeler jeg at Willi pr. dags dato melder sig ud af klubben. Willi har været en af vores ældste medlemmer, men han synes at nu er tiden kommet til at trække sig, da bentøjet og helbredet ikke vil de samme som Wili.

 

Vi ønsker selvfølgelig Willi alt det bedste i tiden fremover.!!

 

Med vinlig hilsen

Flemming

Hej Vinbrødre

 

Willi stod for at holde smagning d. 3.10.16, hvilket han ikke kommer til. Derfor foreslår jeg at vi rykker op på listen, således at foredraget d. 3.10.17 står Erik V for og i november bliver så Peter F og så fremdeles.

Håber alle kan tilslutte sig dette.

 

Med vinlig hilsen

Flemming

 

Alle klubbens vinbrødre ønskes en god sommer!
Vi ses 5. september!

Vi afholder i år, i lighed med sidste år, generalforsamling hos resturant Romarin, Ryesgade 90, 2100 København Ø d. 11.3.16 kl. 18.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

     1.  valg af dirigent
     2.  valg af referent
     3.  Præsidentens beretning
     4.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab
     5.  Indkomne forslag
     6.  Kommende smagninger
     7.  Fastlæggelse af kontigent
     8.  Valg af præsident, kasserer og revisor
     9.  Eventuelt

Hvis I har forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes disse fremsendt til mig i henhold til vedtægterne.

ps: I bedes selv medbringe vinen til middagen - middagen betales af vinklubben.

Venligst
Præsidenten

Kære vinbrødre,

Generalforsamlingen nærmer sig og den afholdes igen i år på Restaurant Romarin.  

Du kan stemme på dine menuønsker ved at svare bruge linket i den mail der sendes rundt til formålet eller ved at logge på klubbens website og bruge linket du finder under 'For vinbrødrene'->'Næste Generalforsamling'

Der kan stemmes indtil og med 15. februar 2016.

Bedste hilsener fra vinbroder Torben