© Côtes du Vin 2023

Klubbens regnskab 2018 er nu revideret og gjort tilgængeligt på klubbens website.

Vedrørende generalforsamlingen:
Der er truffet foranstaltninger vedrørende indkøb af øl og hvidvin. Og da portvinen til desserten jo doneres af undertegnede, skal vinbrødrene således udelukkende koncentrere sig om at medbringe gode rødvine til hovedretten.

Vedr. menuen, se min tidligere udsendte mail.

Vinligste hilsener
Michael L

... i sin mail:

"Kære alle,  som lovet sender jeg Jer hermed den 3-retters menu der vil blive serveret på vor generalforsamling fredag den 22.3.2019..." og opremser de gode sager: Fiskesoufflé, Beuf Bourguignon og Tiramisu.

Se alle detaljer i Michaels mail og overvej hvilke gode vine I kan medbringe!

Håber alle er kommet vel ind i 2019 - også de varmeste tanker til vor præsident med ønsket om at alt udvikler sig i positiv retning, så han og alle vi vinbrødre kan ses til Kenneths 'jomfrusmagning' den 4. februar i de nye lokaler i Glostrup.  

Er du ikke bekendt med hvor vi nu mødes, så log på og kig under 'For vinbrødrene' og herunder 'Lokaler og transport'.

Efter efterårssæsonens mange afbud fra glæder jeg mig til at se jer alle igen til mange gode glas vin!

I forbindelse med Per J's glimrende arrangement over temaet vine med kraftkarleprocenter (>15%) berørtes emnet om klubbens fremtidige adgang til egnede lokaliteter.

Erik kunne i den forbindelse oplyse at vi vil kunne disponere over de nuværende lokaliteter også ved junismagningen, men at Erik desværre ikke kan tilbyde klubben at råde over selskabslokalerne tæt på, som ellers antaget.  Det er naturligvis ærgerligt for os alle der glæder os over at kunne samles på Frederiksberg, men vi skylder alligevel Erik og Frue stor tak for at have leveret klubben godt husly gennem efterhånden mange år!

I fremtiden tegner der sig, som det ser ud lige nu, to muligheder:  Michael L's lokaler i Glostrup og Lars B's lokaler i kortstpilscenteret.  Hvor der generelt vil være adgang (gratis indtil videre) til lokalerne i Glostrup på alle ugedage vil vi hos Lars kun kunne være mandag og torsdag i den kommende sæson.  Disse ugedage vil kunne variere fra sæson til sæson.  Hos Michael er der adgang til køkken med opvasker, mens vi hos Lars vil kunne betale os fra oprydning og opvask hos det alligevel nærværende personale.

Som grundlag for at træffe et kvalificeret valg, aftalte de fremmødte vinbrødre i går at de to første smagninger i efterårssæsonen afprøve de to lokaliteter, således at septembersmagningen vil foregå i Glostrup hos Michael L og oktobersmagningen hos Lars B i Gladsaxe.  Mere præcis information vil tilflyde jer når efterårssæsonen nærmer sig.

Vi ses til juni ved Steffens smagning og til afsked med 2000 F lokalerne!

Kære alle vinbønder og andet godtfolk. Hermed følger: Indkaldelse til generalforsamling i Côtes du Vin, fredag den 23. Marts 2018 kl. 18.00 i klubbens lokaler! Dagsordenen ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referent Præsidentens beretning Aflæggelse og godkendelse af regnskab Indkomne forslag Kommende arrangementer Fastsættelse af kontingent Valg af præsident, kasserer og revisor Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til præsidenten senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. B R E A K I N G N E W S: Vores lokaler er opsagt pr. 30. april 2018. Det betyder, at sidste arrangement i vores nuværende lokale er 4. april v/Steffen og første arrangement i nye lokaler er 2. maj 2018 v/Per J. Nærmere info følger på generalforsamlingen. Vel mødt! Vinligste hilsner Le President

Vinåret 2018 tager vi hul på 5. februar, hvor præsidenten vil underholde.  Forhåbentlig kan vi se frem til et år med en masse gode vinstunder i hinandens gode selskab! 

Vel mødt den 5. og meld gerne tilbage om I deltager!

Netop overgået til vintertid, står årets sidste smagning i vinklubben for døren.  Onsdag 1. november kl. 18 er der atter samling i klubbens lokaler, hvor undertegnede vil tilbyde lidt sniksnak over et eller andet tema fra vinens verden, og tilsvarende dråber i glasset.

Meld gerne til eller fra på websiden!

Forvent ikke det store ædegilde, så de virkelig sultne bør træffe foranstaltninger ;-)

Vinlig hilsen Torben C

I år afholdes vores generalforsamling 24. marts i vinklubbens lokaler på Frederiksberg hvor vi starter kl. 18.00:
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

     1.  valg af dirigent
     2.  valg af referent
     3.  Præsidentens beretning
     4.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab
     5.  Indkomne forslag
     6.  Kommende smagninger
     7.  Fastlæggelse af kontigent
     8.  Valg af præsident, kasserer og revisor
     9.  Eventuelt

Hvis I har forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes disse fremsendt til mig i henhold til vedtægterne. 

Et forslag er allerede indkommet: Til valg af ny præsident foreslås Jørgen B som frivilligt gerne vil påtage sig opgaven.

Vinen medbringer Lars B til alle mand, SKÅÅL

Venligst
Præsidenten

kære vinbrødre,

 

Jeg minder hermed alle om den kommende smagning d. 2.2. kl.18 som undertegnede står for. Venligst tilmeld jer via hjemmesiden.

 

Vinlig hilsen

Le President

Flemming

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære vinbrødre

 

Ny dato for generalforsamling bliver den  24 marts, 2017. I vil alle blive indkaldt efter vedtægterne i februar måned, men så kan man planlægge efter dette.

Med vinlig hilsen

Flemming

 Hej vinbrødre

 

Jeg er lige blevet gjort opmærksom på, at d. 17.3.17 er en dag hvor jeg og Henrik ikke kan komme. Jeg må derfor tilbage og finde en anden dato!

 

I høre nærmere!

 

med venlig hilsen

Flemming

Kære vinbrødre

Jeg kommer til at ændre lidt på den allerede udsendte liste over foredragsrækken. Per Hass meddelte sidst at han ikke kan holde foredrag i marts. For ikke at lave for meget om, synes jeg vi dropper vinforedrag i Marts. Jeg tænkte om vi ikke skal holde generalforsamling fredag d. 17.3.2017. Særskilt indkaldelse kommer senere.

Jeg kan desværre ikke deltage i oktober smagningen som afholdes af Søren Hansen, da vi skal på krydstogt i Østersøen og først kommer hjem mandag aften.

Med vinlig hilsen

Flemming